ดับบลิวเอชเอปลื้มตลท.นำเข้าเซ็ท50

ดับบลิวเอชเอชี้ตลท.นำบริษัทเข้าคำนวณดัชนีเซ็ท50 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมั่นใจศักยภาพการบริหารงานของกลุ่ม น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น   ผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นด้าน โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน แบบครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีเซ็ท50 ดัชนีเซ็ท100 ดัชนีเซ็เอชดีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 61(1 ม.ค.-30 มิ.ย.61) โดยดับบลิวเอชเออยู่ในเซ็ท 50  เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของกลุ่มนักลงทุน ที่มั่นใจในศักยภาพและปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจในกลุ่มดับบลิวเอชเอเสมอมา  สำหรับหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกคำนวณเข้ามาอยู่ในเซท50 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 11 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 66% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพ.ย. 60   ขณะที่ดัชนีเซท100 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 12 ล้านล้านบาท คิดเป็น 74% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews